ADVISORY PANEL
Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji Mohamad Kadim Bin Haji Suaidi

Pengerusi Panel Penasihat SIICYang Berbahagia Datu Haji Abang Mohd Shibli Bin Haji Abang Mohd. Nailie

Ahli Panel Penasihat IICYang Berbahagia Datu Dr. Haji Hatta Solhee

Ahli Panel Penasihat IIC

Yang Berbahagia Tuan Haji Khalidi bin Haji Ibrahim

Ahli Panel Penasihat IICYang Berbahagia Ustaz Haji Fadilah bin Abdullah

Ahli Panel Penasihat IICYang Berbahagia Tuan Haji Mu'al Bin Suaud

Ahli Panel Penasihat IICYang Berbahagia Tuan Haji Mohammad Tony Ong Abdullah

Ahli Panel Penasihat IIC
Yang Berbahagia Dato Hajah Rabiah binti Johari

Ahli Panel Penasihat IICYang Berbahagia Puan Hajah Salmah binti Ibrahim Melina

Ahli Panel Penasihat IICYang Berbahagia Puan Hajah Zabariah binti Haji Matali

Setiausaha Panel Penasihat IICUpdated by admin 31/12/2019